Just nu (1 nov 2017) Av Hodder Stjernswärd

Just nu pågår förhandlingar angående Storbritanniens utträde ur EU-
unionen. Dvs UK har redan utträtt, men med den arrogans som är typisk
för detta land tror man sig slippa undan utan ”att betala notan”.
Förbundet för Sveriges folkförsvar har inte för vana att lägga sig i
politiska intrikata frågor, men säkerhetspolitiskt har detta sin betydelse.
Ett Brexit får ej innebära att Storbritanniens försvarsmakt blir en
självgående enhet, den måste naturligtvis ingå i EU:s gemensamma
försvar.
Premiärministern May har en svår situation, inte minst med sådana stollar
som Boris Johnson i regeringen.

I USA pågår en sådan förvirring i regeringskretsar och i kabinettet att vän
av ordning frågar sig hur länge en sådan förvirring kan pågå. Tanken
uppstår att en avgörande förändring måste ske. Hur länge kan en sådan
oberäknelig figur få regera världens mäktigaste land? Inte länge till gissar
jag.

Vår egen försvarsbudget har gudskelov fått påökt ett par gånger, tack
vare en försvarsminister som förefaller förstå vad saken gäller, men något
som tycks svårförståeligt är den ständiga kostnadsökningen.
Anskaffningen av nödiga vapen hinns helt enkelt inte med
kostnadsmässigt. Just nu är luftvärnsrobot-frågan aktuell. Det har den
varit många gånger. Men den måste lösas. Ett modernt luftvärn är
nödvändigt. Det är en av grundpelarna i vår försvarsmakt.


Uppdaterat 2017-11-08