HemProgramStyrelseLänkarKontaktSökVårdkasenDebatt
Vårdkasen
Vårdkaren 2013 Nr 2
Vårdkasen nr 1 2014
Vårdkasen nr 2 2014
Vårdkasen nr 3 2014
Vårdkasen nr 4 2014
Vårdkasen nr 1 2015
Vårdkasen nr 2 2015
Vårdkasen nr 3 2015
Vårdkasen nr 4 / 5
Vårdkasen nr 1 2016
Vårddkasen nr 2 2016
Vårdkasen nr 3 2016
Vårdkasen nr 4 2016
Vårdkasen nr 5 2016
Vårdkasen nr 1 2017
Vårdkasen nr 2 2017
Vårdkasen nr 3 2017
Vårdkasen nr 4 2017
Inlägg 15 september 2017
Inlägg 25 oktober 2017
Inlägg 8 november 2017
Vårdkasen 2018 01 06
Inlägg 17 november 2017
2018 Vårdkasen januari 10
2018 Vårdkasen januari 25
Vårdkasen 2018 03 01
2018 Vårdkasen 11 april

Nationalbudgeten
Försvarspolitiskt tycks en slags tillnyktring ske för vårt land. Det är så dags. Den solskensromantik om evig fred som rådde under förra regeringens tid har så sakteliga börjat ge med sig. I stället börjar allt fler människor, även politiker, se de många orosmolnen som hopar sig vid horisonten. Samtidigt har ÖB presenterat sin perspektivstudie. Skulle denna följas skulle försvarsbudgeten höjas till omkring två % av BNP, något som vore naturligt i dagens läge. Men det är naturligtvis svårsmält för finansdepartementet. Hur skall det då gå med skola, vård, omsorg välfärd mm och alla löften som givits och ges under och innan valåret?

 

Vår frihet, vad är det för något? Fria kommer vi väl alltid att vara? Ytterst svåra frågor, särskilt som två medpartier är försvarsnegativa.
Samtidigt som vi får höra hur bra det går för Sverige, är man njugg mot försvaret och dess behov. Det går inte ihop. Vi har råd med både och!
En nygammal fråga som mer tycks tas upp på allvar är det s k cyberförsvaret. Vad har hänt på detta område? Vi har en myndighet som heter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vad gör den? Cyberattack är en billig krigföring. Vad händer om all elektronik slås ut? Har vi några motmedel? Reservaggregat? ”Mothackare”? Det finns mycket att göra inom ramen för de två procenten av nationalbudgeten.

En helt annan fråga. Alla dessa konsulter. Kan man inte röra om i denna sörja och permittera en del av dem? Mycket pengar är att tjäna på en sådan åtgärd. Och alla dessa forskare ikring krig. Behövs dom? Alla kan väl inte forska om terror. Antalet tycks stå i omvänd proportion till vår lilla krigsmakt.

Hodder Stjerswärd

Uppdaterat 2018-03-01
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum