HemProgramStyrelseLänkarKontaktSökVårdkasenDebatt
Vårdkasen
Vårdkaren 2013 Nr 2
Vårdkasen nr 1 2014
Vårdkasen nr 2 2014
Vårdkasen nr 3 2014
Vårdkasen nr 4 2014
Vårdkasen nr 1 2015
Vårdkasen nr 2 2015
Vårdkasen nr 3 2015
Vårdkasen nr 4 / 5
Vårdkasen nr 1 2016
Vårddkasen nr 2 2016
Vårdkasen nr 3 2016
Vårdkasen nr 4 2016
Vårdkasen nr 5 2016
Vårdkasen nr 1 2017
Vårdkasen nr 2 2017
Vårdkasen nr 3 2017
Vårdkasen nr 4 2017
Inlägg 15 september 2017
Inlägg 25 oktober 2017
Inlägg 8 november 2017
Vårdkasen 2018 01 06
Inlägg 17 november 2017
2018 Vårdkasen januari 10
2018 Vårdkasen januari 15
2018 Vårdkasen januari 25
Vårdkasen 2018 03 01
 

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta

Vårt försvar behandlas i ett flertal tidningar. Allmänna försvarsföreningen utger en tidskrift med just det namnet, Vårt försvar.
I denna tidskrift, nr 4, i dec 2017 finns många läsvärda artiklar. En artikel som jag kanske främst vill peka på för dess klarsyn och insikt heter Ett aktivt Nato, författare Anna Wieslander. Men tyvärr kan man också stöta på det motsatta. Jag nämner detta eftersom en luddigt skriven artikel kan ha en negativ effekt, som förtar verkan av annat som skrivits.
En sådan artikel i nämnda organ har överskriften Behovet av ett statligt ”Moln”.
Varför jag tar upp detta som varnande exempel är därför att man alltför ofta, både i dagspress och, framför allt, i fackpress möter artiklar av specialister på något område, som på ett egendomligt , ja nästan komiskt sätt blandar saklig information på ett obegripligt språk. I och för sig skall man ej angripa en lös del av något större sammanhang, men jag kan ej låta bli att ge läsarna denna mening:

Den känsligaste och mest skyddsvärda informationen från militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), Säkerhetspolisen (SÄPO) och Försvarets radioanstalt (FRA) skulle då teoretiskt vara i lökens kärna med strikt rollbaserad access och fysiskt finnas i slutna servrar hos FRA eller hos Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) och separerat från internet, logiskt eller fysiskt.
Denna artikel skall varna för den s k ”outsourcing” som Transportstyrelsen gjorde sig skyldig till sommaren 2017. Författaren har säkert ett allvarligt syfte med sina ord. Han är dessutom säkerligen kunnig. Men en normalbegåvad läsare får ut föga av detta ordsvall. Ord som servrar och access förvirrar. Om detta sätt att uttrycka sig på blir regel, så bevare oss milde Herre Gud. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Tänk vad rätt han hade, Tegnér.

Hodder Stjernswärd


Uppdaterat 2018-01-15
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum