HemProgramStyrelseLänkarKontaktSökVårdkasenDebatt
Vårdkasen
Vårdkaren 2013 Nr 2
Vårdkasen nr 1 2014
Vårdkasen nr 2 2014
Vårdkasen nr 3 2014
Vårdkasen nr 4 2014
Vårdkasen nr 1 2015
Vårdkasen nr 2 2015
Vårdkasen nr 3 2015
Vårdkasen nr 4 / 5
Vårdkasen nr 1 2016
Vårddkasen nr 2 2016
Vårdkasen nr 3 2016
Vårdkasen nr 4 2016
Vårdkasen nr 5 2016
Vårdkasen nr 1 2017
Vårdkasen nr 2 2017
Vårdkasen nr 3 2017
Vårdkasen nr 4 2017
Inlägg 15 september 2017
Inlägg 25 oktober 2017
Inlägg 8 november 2017
Vårdkasen 2018 01 06
Inlägg 17 november 2017
2018 Vårdkasen januari 10
2018 Vårdkasen januari 25
Vårdkasen 2018 03 01

Varthän är vi på väg? Samt luftvärnsfrågan.

 

Av Hodder Stjernswärd

 I dessa dagar då man har lärt sig att fakta kan vara av två slag, sanna och falska, blir man lätt konfunderad. Läsare av Förbundets för Sveriges folkförsvar artiklar har för vana att tro på vad som skrivs. Meningen är att så skall det vara även i framtiden. Något har dock inträffat. Vi lever i en tid då information strömmar över oss. Att idag ej vara ”uppkopplad”, är nästan en synd. Information fås genom mobilen och dess varianter. Här läser man inte tidningar. Informationen som sprutas över oss kommer från mer eller mindre tillförlitliga källor.

 

Denna förvirring utnyttjas av två farliga parter, dels, organiserat, av främmande makter, som vill skapa oreda, dels enskilda som i pur förtjusning tycker om att med datorns hjälp framkalla störningar, avbrott eller påhopp av olika slag. Det har bevisats, även om bevisningen ofta är tämligen osäker, att den demokratiska valprocessen störts i en viss riktning, t ex i USA hösten 2016.

Vi skall därför passa oss inför riksdagsvalen 2018.

 

De störningar eller rentav trakasserier från enskilda datoranvändare som blir alltmer vanliga är ett orostecken. Svaga själar använder dator eller sms för att förolämpa och säga snuskigheter åt utvalda människor. Det är ett slags pervers böjelse som har den fördelen för användaren att han eller hon kan vara anonym. Detta fenomen är inget som är okänt för vår ungdom. Tyvärr är det ganska vanligt; ökningen väcker oro hos normalt folk. Förövarna är oftast av mankön. Man kan säga vad man vill om den allmänna värnplikten. Men nog saknas den!

 

En helt annan sak, vars betydelse påtalats i dessa spalter. Luftvärnsfrågan. Ett klipp ur Expressen (9 nov 2017) säger en hel del. Först: Sverige (dvs främst försvarsministern) har beslutat att köpa det amerikanska luftvärnssystemet Patriot.
”Än mer brännande är frågan om finansiering. Lilla Sverige ska nu köpa in tre stora plattformar till försvaret – nya Gripenplan, nya ubåtar och nytt luftvärn. Den ekonomiska ekvationen går inte ihop. Risken är stor att allt det övriga, såsom personal, övningar, ammunition hamnar i strykklass än en gång.

Hultqvist behöver därför leverera ännu en sak – nya stålar.”

 

 

 

  

 

 


    
Uppdaterat 2017-11-17
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum