HemProgramStyrelseLänkarKontaktSökVårdkasenDebatt
Vårdkasen
Vårdkaren 2013 Nr 2
Vårdkasen nr 1 2014
Vårdkasen nr 2 2014
Vårdkasen nr 3 2014
Vårdkasen nr 4 2014
Vårdkasen nr 1 2015
Vårdkasen nr 2 2015
Vårdkasen nr 3 2015
Vårdkasen nr 4 / 5
Vårdkasen nr 1 2016
Vårddkasen nr 2 2016
Vårdkasen nr 3 2016
Vårdkasen nr 4 2016
Vårdkasen nr 5 2016
Vårdkasen nr 1 2017
Vårdkasen nr 2 2017
Vårdkasen nr 3 2017
Vårdkasen nr 4 2017
Inlägg 15 september 2017
Inlägg 25 oktober 2017
Inlägg 8 november 2017
Vårdkasen 2018 01 06
Inlägg 17 november 2017
2018 Vårdkasen januari 10
2018 Vårdkasen januari 25
Vårdkasen 2018 03 01

   Vad blir över?
Av Hodder Stjernswärd

Vårt land, vår regering älskar nya myndigheter. Den nya myndigheten, skapad för några
veckor sedan, heter Jämställdhetsmyndigheten. Förvisso är det inte bara i vårt land man älskar
nya myndigheter. Det är så även i andra länder. Det är något en regering tar till när den inte
kan hitta på något annat. Ett annat politiskt vapen är utredningar. Vi har många utredningar på
gång.

Varför jag tar upp detta är därför att man alltid vid sådana tillfällen tänker: vad kostar detta?
Vid sidan av alla utdelade miljarder till behövande, eller kanske rättare sökande myndigheter,
kostar detta med nyskapande myndigheter nya pengar, skattepengar kan man kalla det.
Tydligen har vi råd. Följdfrågan för en försvarsvän, blir: har vi råd till detta, har vi också råd
till ett starkt försvar! Men ett starkt försvar har vi ingalunda. Vi har ett bättre försvar än för
några år sedan. Då hade förra regeringen gjort vad den kunde för att minimera vad vi en gång
hade. Nu har det gått upp för de flesta att vi, mot bakgrund av ett försämrat säkerhetsläge,
behöver ett någotsånär respektingivande försvar. En långsam uppbyggnad äger rum.

Men samtidigt som politiska löften ges och nya myndigheter skapas är snålheten mot
totalförsvaret uppenbar. Det blir inte bättre av när journalistisk iver i en rikstidning med feta
rubriker (SvD 1/11 2017) meddelar ”Mutanklagad fick miljoner av Saab”. Det kan ligga
mycket i vad som sägs, men av allmänheten uppfattas det hela som ett angrepp mot vår
försvarsindustri. Därmed får många försvarskritiker vatten på sin kvarn. I slutändan drabbar
detta försvarsmakten.

När man är inne på Totalförsvaret, som är på långsam återuppbyggnad liksom det militära,
kan man i dagens läge inte undgå att nämna polisen. Polisen har ju i totalförsvaret en
överskuggande uppgift. Gång efter gång har den kritiserats de senaste åren. ”Sverige är som
ett smörgåsbord för kriminella”. Det säger en kriminalinspektör vid Nationella operativa
avdelningen (SvD 3/11 2017, sid 2).
Polisledningen har länge skyllt ineffektiviteten på omorganisationen. Men hur många år skall
denna s k omorganisation pågå?
Högsta politiska ledningen lovar ”flera poliser”, alltså en kraftig förstärkning. Men på samma
gång lämnar poliser nästan dagligen yrket. Anledningen är inte bara låga löner som ytterst
långsamt höjs, utan även ren frustration över svagheten i styret. Inom ett stort privatägt
företag skulle dessa brister inte tillåtas. Ett utbyte av ledaren och hans närmaste skulle ske
med omedelbar verkan. Att man inte utbytt rikspolischefen är en gåta, svår att besvara.

Men samtidigt som politiska löften ges och nya myndigheter skapas är snålheten mot
totalförsvaret uppenbar. Det blir inte bättre av när journalistisk iver i en rikstidning med feta
rubriker (SvD 1/11 2017) meddelar ”Mutanklagad fick miljoner av Saab”. Det kan ligga
mycket i vad som sägs, men av allmänheten uppfattas det hela som ett angrepp mot vår
försvarsindustri. Därmed får många försvarskritiker vatten på sin kvarn. I slutändan drabbar
detta försvarsmakten.

När man är inne på Totalförsvaret, som är på långsam återuppbyggnad liksom det militära,
kan man i dagens läge inte undgå att nämna polisen. Polisen har ju i totalförsvaret en
överskuggande uppgift. Gång efter gång har den kritiserats de senaste åren. ”Sverige är som
ett smörgåsbord för kriminella”. Det säger en kriminalinspektör vid Nationella operativa
avdelningen (SvD 3/11 2017, sid 2).
Polisledningen har länge skyllt ineffektiviteten på omorganisationen. Men hur många år skall
denna s k omorganisation pågå?
Högsta politiska ledningen lovar ”flera poliser”, alltså en kraftig förstärkning. Men på samma
gång lämnar poliser nästan dagligen yrket. Anledningen är inte bara låga löner som ytterst
långsamt höjs, utan även ren frustration över svagheten i styret. Inom ett stort privatägt
företag skulle dessa brister inte tillåtas. Ett utbyte av ledaren och hans närmaste skulle ske
med omedelbar verkan. Att man inte utbytt rikspolischefen är en gåta, svår att besvara.


Uppdaterat 2017-11-08
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum