HemProgramStyrelseLänkarKontaktSökVårdkasenDebatt
Vårdkasen
Vårdkaren 2013 Nr 2
Vårdkasen nr 1 2014
Vårdkasen nr 2 2014
Vårdkasen nr 3 2014
Vårdkasen nr 4 2014
Vårdkasen nr 1 2015
Vårdkasen nr 2 2015
Vårdkasen nr 3 2015
Vårdkasen nr 4 / 5
Vårdkasen nr 1 2016
Vårddkasen nr 2 2016
Vårdkasen nr 3 2016
Vårdkasen nr 4 2016
Vårdkasen nr 5 2016
Vårdkasen nr 1 2017
Vårdkasen nr 2 2017
Vårdkasen nr 3 2017
Vårdkasen nr 4 2017
Inlägg 15 september 2017
Inlägg 2017 10 03
Inlägg 17 10 15
Inlägg 25 oktober 2017
Inlägg 8 november 2017
Vårdkasen 2018 01 06
Inlägg 17 november 2017
2018 Vårdkasen januari 10
2018 Vårdkasen januari 25
Vårdkasen 2018 03 01

    VÅRDKASEN

 VÅRDKASEN BESTÅR SEDAN 15 SEPTEMBER 2017
 AV ARTIKLAR, MEDDELANDEN, INLÄGG M.M. PÅ
 FÖRBUNDETS FÖR SVERIGES FOLKFÖRSVAR HEMSIDA
.

  FÖRBUNDET FÖR SVERIGES FOLKFÖRSVAR

Förbundet, som bildades 1999, är partipolitiskt oberoende och dess mål är att stärka det svenska försvaret – speciellt dess förmåga att kunna försvara landet mot väpnade angrepp. Enligt förbundet utgör en stark folklig förankring – främst grundad på en ny modern värnplikt - en avgörande faktor för att kunna nå detta mål. Förbundet är anslutet som medlemsförbund till Försvarsutbildarna.


Allting hänger ihop
(Av Hodder Stjernswärd 2017-08-31)

Vårt mångomtalade välfärdssystem är ingen egen företeelse. Det hänger ihop med så mycket annat i samhället. Försvaret är ingen obetydlig del av samhällsbygget. Det kan tyckas så, när förra regeringens främste representant kallade försvaret för ett ”särintresse”. Denne var också den främste s k ”öppna era hjärtan-profeten”. Jag har varit i tillfälle att se något av detta. Efter en skada var jag tvungen att uppsöka stadens akutmottagning.
Jag kom då mitt in i problemet. En stackars sköterska skulle ta emot en mängd flyktingar, eller kanske rättare ”ifrånutlandsinkommande”, mer eller mindre hotfulla, av vilka en var illa åtkommen och behövde hjälp. Hon, liksom hennes kollegor och sjukhuset som helhet var inte dimensionerade för denna ström av behövande. Hon var utarbetad och beredd att lämna jobbet.

Förbundet för Sveriges folkförsvar, är ingen politiks tidskrift, men jag känner mig tvingad att för läsekretsen ta upp detta problem eftersom jag kom mitt i det. Det är naturligtvis mycket lätt att från ett tryggt skrivbord sända ut signaler om ”öppna hjärtan” och ”välkommen”. Men en helt annan bild får man när man ”på fältet”, ser att det varken finns tillräckliga personella eller materiella resurser.
Det hjälper föga att politikerna lovar mera sjuksköterskor (eller fler poliser för att beröra ett annat arbetsfält), när de som finns är överlastade och då och då tvingas lämna av hälsoskäl.
Förhållandet tär på statskassan och indirekt också på försvarsbudgeten. Allting, av statliga medel, hänger ihop.
I Sverige finns f n (1 sept 2017) en försvarsminister som försöker reparera de skador som tidigare regering åstadkom. En splittrad och oenig opposition söker fälla honom. Det har med IT-skandalen att göra. Den är i och för sig upprörande, men skall den också drabba den allmänt aktade och duglige representanten, den högste, för försvaret? Sådana finns det ont om. Det verkar synnerligen oöverlagt.
Uppdaterat 2017-10-26
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum