HemProgramStyrelseLänkarKontaktSökVårdkasenDebatt
Styrelse

Styrelsen

Ordförande:     Lars-Olof Nilsson             överste
              
Vice ordf:        Per Wahlberg                  kommendörkapten, fd ordf. Officersförbundet

Sekreterare:    Birgit Nerlander              fd verksam inom Stockholms Kvinnliga Bilkår

Övriga:           

 Margaretha Björklund      fd verksam inom Riksförbundet Sveriges Lottakårer                   

 Henrik von Vegesak         överste, tidigare Högkv. frivilligavd.

      

Pg 49 88 23 -4

Uppdaterat 2017-11-08
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum