HemProgramStyrelseLänkarKontaktSökVårdkasenDebatt

 

 

Förbundet för Sveriges Folkförsvar är partipolitiskt oberoende och dess mål är att stärka det svenska försvaret – speciellt dess förmåga att kunna försvara landet mot väpnade angrepp. Enligt förbundet utgör en stark folklig förankring - främst grundad på värnplikten - en avgörande faktor för att kunna nå detta mål. Förbundet, som bildades 1999, utger medlemsbladet Vårdkasen. Förbundets styrelse redovisas nedan:

 

Jan von Konow

Jan von Konow, Stockholm, är död. Han var den utan jämförelse mest lärde och insiktsfulle av Förbundets för Sveriges Folkförsvar medlemmar.
Han var en av grundarna. Under vår vördade, förste ordförande Bengt Norling, samlades några ganska betydelsefulla försvarsvänner för att bilda en motpart till den då (1999) allt våldsammare nedrustningsivern. De främsta i detta led av grundare var, förutom Norling, Åke Sagren (f.d. arméchef), Jan von Konow, Lennart Fellstenius och Hodder Stjernswärd. Alltsedan dess har vi och inte minst Jan von Konow, kämpat en ganska ojämn kamp för sunt förnuft och uppryckning i försvarsfrågan. Vårt kanske viktigaste budskap har varit värnpliktens återinförande samt folkförankring av försvaret.

Jan var en vältalig och historiskt sakkunnig förkämpe i denna kamp. Hans inlägg i vår tidning Vårdkasen var alltid både stilistiskt och sakligt välvalda, ja ibland lysande. Jan hade en bred vetenskaplig grund att stå på. Han var utan tvekan en av de mångkunnigaste historikerna i vårt land
Han var också en gång styresman för Armémuseum, en post som ingen kunde vara mer lämpad för än Jan.

Hans militärhistoriska kunnande tog sig också andra uttryck. Han sökte i både tal och skrift få svenska folket att vörda och rätt använda vår flagga. Hans penna var flitig. Många är hans historiska böcker. Kanske kan i mängden nämnas boken om Helge Jung boken om Sveriges adels historia.
Jan var , vid sidan av verksamheten som historiker och publicist, en mycket modig man. Han var ej rädd att uttrycka sin åsikt, även om den gick på tvärs mot allmän politisk försiktighet.
Johan Ludvig Runeberg (von Konow) säger om von Konows korpral ” ….. och stursk som fan. Bliv, som du var, min närmsta man och kund, en sådan har man till gagn i nödens stund”.

Man hade verkligen inte bara gagn utan starkt behov av Jan von Konow i nödens stund och försvarspolitiskt står vi där nu. Vi kommer att behöva Jans cyniska kommentarer och vissa inlägg. Det blir svårt att vara utan dem.

Hodder Stjernswärd


Förbundets styrelse

Ordförande : Lars-Olof Nilsson Överste, Ordf Försvarsutbildarna i Stockholms län

Vice ordförande : Per Wahlberg Kommendörkapten, f.d. Ordf Officersförbundet

Sekreterare : Birgit Nerlander F.d. Styrelseledamot och verksam inom Stockholms bilkår

 

Övriga :
Stig Larsson F.d. Generaldirektör (SJ), Reservofficer

Margaretha Björklund F.d. verksam inom Riksförbundet Sveriges Lottakårer

Henrik von Vegesack Överste, tidigare chef för Högkvarterets frivilligavdelning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      


            

 

 

Uppdaterat 2018-01-06
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum